Eurasia 2014

Eurasia 2014, 1-day.
Judge LISBETH MACH (Switzerland)
Borzoi Tsarski Brusnika – Champion class, excellent, 2pl, RCAC.

Eurasia 2014, 2-day.
Judge BO BENGTSON ( USA)
Zhivago Spirit of the Tsar – Champion class, excellent, 2pl, RCAC.